Accountantskantoor De Bruijn is per 1 januari 1997 gestart. Vanaf augustus 2003 zijn we gevestigd in het huidige pand aan de Langeweg 203 te Gennep.

Accountantskantoor De Bruijn is ingeschreven bij de KvK onder nummer 14108560.

Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van de SRA van toepassing welke gedeponeerd zijn bij de KvK te Utrecht onder nummer 5146.

Onze medewerkers

Op het kantoor zijn in totaal vier personen werkzaam, waaronder één registeraccountant.

 

Onze relaties

De cliënten van het kantoor komen onder meer uit de volgende sectoren:

  • Midden- en kleinbedrijf
  • Horeca
  • Installatiebedrijven
  • ZZP-ers
  • Vrije beroepen
  • Sport en recreatie
  • Particulieren

Vakbekwaamheid

Het kantoor is aangesloten bij de volgende beroepsorganisaties:

  • N.B.A. (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants)
  • S.R.A. (Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten)
  • Fiscount Adviesgroep.

Door N.B.A. en S.R.A. worden aan de aangesloten kantoren hoge kwaliteitseisen gesteld waarvan de naleving middels periodieke kwaliteitsonderzoeken wordt getoetst. Verder dient te worden voldaan aan de verplichte permanente educatie, waarbij de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Het kantoor is verder aangesloten bij de Fiscount Adviesgroep, een landelijke adviesgroep voor zelfstandige kantoren, die zeer bekwame adviseurs in dienst heeft voor mogelijke ondersteuning van de aangesloten kantoren.

Onze manier van werken

In overleg met onze cliënt worden de door ons kantoor te verrichten werkzaamheden en de hieraan verbonden kosten duidelijk vastgelegd.

Ons kantoor kent korte communicatielijnen die bijdragen aan een doelmatige werkwijze.

Bij complexe vraagstukken steunen wij ondermeer op de expertise van de beroepsorganisaties N.B.A., S.R.A. en Fiscount Adviesgroep.

Nieuws

Verrekening van verliezen
18-01-2018
Verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen verrekend worden met winsten van eerdere of latere jaren. De verrekening van verliezen is niet onbeperkt in de tijd. Een verlies uit
Lees verder...

KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband
18-01-2018
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling die is bedoeld om investeringen van relatief geringe omvang in bedrijfsmiddelen van een onderneming te stimuleren.
Lees verder...