Accountantskantoor De Bruijn is per 1 januari 1997 gestart. Vanaf augustus 2003 zijn we gevestigd in het huidige pand aan de Langeweg 203 te Gennep.

Accountantskantoor De Bruijn is ingeschreven bij de KvK onder nummer 14108560.

Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van de SRA van toepassing welke gedeponeerd zijn bij de KvK te Utrecht onder nummer 5146.

Onze medewerkers

Op het kantoor zijn in totaal vier personen werkzaam, waaronder één registeraccountant.

 

Onze relaties

De cliënten van het kantoor komen onder meer uit de volgende sectoren:

  • Midden- en kleinbedrijf
  • Horeca
  • Installatiebedrijven
  • ZZP-ers
  • Vrije beroepen
  • Sport en recreatie
  • Particulieren

Vakbekwaamheid

Het kantoor is aangesloten bij de volgende beroepsorganisaties:

  • N.B.A. (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants)
  • S.R.A. (Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten)
  • Fiscount Adviesgroep.

Door N.B.A. en S.R.A. worden aan de aangesloten kantoren hoge kwaliteitseisen gesteld waarvan de naleving middels periodieke kwaliteitsonderzoeken wordt getoetst. Verder dient te worden voldaan aan de verplichte permanente educatie, waarbij de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Het kantoor is verder aangesloten bij de Fiscount Adviesgroep, een landelijke adviesgroep voor zelfstandige kantoren, die zeer bekwame adviseurs in dienst heeft voor mogelijke ondersteuning van de aangesloten kantoren.

Onze manier van werken

In overleg met onze cliënt worden de door ons kantoor te verrichten werkzaamheden en de hieraan verbonden kosten duidelijk vastgelegd.

Ons kantoor kent korte communicatielijnen die bijdragen aan een doelmatige werkwijze.

Bij complexe vraagstukken steunen wij ondermeer op de expertise van de beroepsorganisaties N.B.A., S.R.A. en Fiscount Adviesgroep.

Nieuws

Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen
15-03-2018
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen over de compensatieregeling voor zwangere zzp’ers beantwoord. De vorige minister heeft op 17 oktober 2017 een
Lees verder...

Paardensportaccommodatie geen onderdeel eigen woning
15-03-2018
De Wet IB 2001 merkt als een eigen woning aan een gebouw met aanhorigheden, voor zover dat aan de belastingplichtige of zijn huishouden als hoofdverblijf ter beschikking staat op
Lees verder...